Metro İstanbul
Metro İstanbul

İhale Dokümanları & Bilgiler

İhale Dokümanları & Bilgiler

Otomat alanı kiralama ihalemiz ile; istasyonlarımızdaki yolcularımıza, yolculuk süresi boyunca hızlı ve kolay erişilebilir deneyimler sunmayı hedeflemekteyiz. Metro İstanbul’un işletmesini üstlendiği raylı sistem hatlarımızda yer alan Otomat Alanları 3 ayrı grup olarak elektronik teklif ve açık artırma yoluyla ihale edilecektir. İhale konusu alanlara ilişkin bilgiler grup tablolarında belirtilmiştir.

  • İhaleye konu otomat alanları, hatlarımız ve yolcu profilimiz açısından 3 (üç) ayrı grup olarak planlanmış ve 3 ayrı grupta ihale edilmesi kararlaştırılmıştır. 
  • Her bir grup içerisine yazılan hatlar ve otomat sayıları 1 ihale grubunu kapsamaktadır.
  • İstekli firma istemesi halinde bir veya bütün otomat gruplarına (her 3 gruba da) ayrı ayrı katılıp teklif verebilir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
    •     1.Grup: M1A, M1B, M3, M9, T1, T4, T5 hatlarında 134 adet,
    •     2.Grup: M2, M6, M7, F1, TF1, TF2 hatlarında 70 adet, 
    •     3.Grup: M4, M5 hatlarında 75 adet olmak üzere toplam 279 adet Otomattan oluşacaktır.

İhale, açık artırma usulüyle elektronik olarak e-ihale platformu PROMENA üzerinden yapılacaktır.
İhaleye ilişkin diğer tüm süreçlere, teknik ve idari hususlara Metro İstanbul web sitemizde yer alan İHALELER sayfasından ulaşılabilirsiniz.

Dökümanlar:

Ticari Alanlar İhalesi Sunum dosyasını bu linkten indirebilirsiniz.