Metro İstanbul
Metro İstanbul

Faaliyet Raporu

2019 faaliyet raporu

2019 faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2018-faaliyet-raporu

2018 faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2017 faaliyet raporu

2017 faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2016 faaliyet raporu

2016 Faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2015 faaliyet raporu

2015 faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2014 faaliyet raporu

2014 faaliyet raporuna bu bölümden ulaşabilirsiniz.

2013 faaliyet raporu

2013 yılı faaliyet raporuna bu bölümden ulaşabilirsiniz.

2012 faaliyet raporu

2012 faaliyet raporuna buradan erişebilirsiniz.