Metro İstanbul
Metro İstanbul

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Metro İstanbul’u hedeflerine ulaştıran ve başarıya taşıyan en büyük etken, sahip olduğu nitelikli insan kaynağıdır. Yolcu memnuniyetini en üst seviyeye taşımak, faaliyet sahasında liderliğini sürdürmek ve geliştirmek; Metro İstanbul’un insan kaynakları yaklaşımının ana unsurlarını oluşturmaktadır.

Metro İstanbul’un insan kaynakları stratejisi, faaliyet gösterdiği raylı sistemler toplu taşımacılığı standartlarını yukarı çekmek, sürdürülebilir bir kalite politikası ile yolcu memnuniyetini sağlamak ve küresel bir saygınlığa ulaşmak üzerine kuruludur. Metro İstanbul İnsan Kaynakları, kurumun bu stratejilerinin gerçekleştirilmesinde insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler.

“Çalışanların sistemin en değerli varlığı olduğu inancı,” Metro İstanbul’un insan kaynaklarına atfettiği önemi ortaya koymaktadır. Çalışanları ile kalıcı ve sağlıklı bağlar kurmayı başaran Metro İstanbul, yetenekli ve başarılı gençlerin de her zaman tercih ettiği bir kurum olmayı başarmıştır. Bünyesine kazandırdığı gençlerin gelişimine yardımcı olan, onları bu konularda teşvik ederek uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimseyen Metro İstanbul, nitelikli çalışanların sektöre kazandırılmasında da öncü kuruluştur.

Başarıya giden yolun, profesyonel ve nitelikli kişilerden oluşan bir takım yaratmaktan geçeceğine inanan Metro İstanbul; kalite bilincine sahip, gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, eğitimli, dinamik, ekip ruhuna sahip, inisiyatif kullanabilen, gelişime ve değişime açık, Metro İstanbul'da çalışmayı ayrıcalık sayan iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten aydın lider ve yöneticilerle çalışmayı hedeflemektedir. 

İnsan Kaynakları Politikası            

Metro İstanbul’un insan kaynakları politikası, kurumsal hedef ve stratejilerini destekleyecek ve kurum değerleriyle uyumlu çağdaş insan kaynakları sistemlerini uygulamaktır. Gerekli insan kaynağı ihtiyaçlarını doğru tespit ve analiz ederek nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, işe yeni başlayan personeli mesleki ve kişisel gelişim amaçlı eğitimlerle donatmak, bireysel hedefleri kurum hedefleri ile ilişkilendirerek çalışanın performans gelişimini sağlamak ve yüksek performansı ödüllendirerek kurum performansının arttırılmasına katkıda bulunmak da bu uygulamaların nihai hedefidir.

Ücret Politikası                     

Metro İstanbul’da ücretler aylık olarak verilmekte ve 3 ayda bir; bir aylık ücret tutarında ikramiye verilmektedir. 2 yılda bir olmak üzere, bağlı bulunulan işçi sendikası Demir Yol-İş ve işveren sendikası MİKSEN arasında toplu sözleşme görüşmeleri yapılmakta ve sözleşmede sağlanan anlaşma sonucuna göre yıllık zam oranları uygulanmaktadır. Bunun dışında sendikalı olmayan yönetim kademesi personeli için pozisyon temelli ücret politikası uygulanmaktadır.

Ücret Dışı Olanaklar                  

Metro İstanbul'un tüm çalışanları, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işe alınmakta ve çalıştırılmaktadır. Buna göre çalışanların işe girdikleri ilk günden itibaren SGK primleri, İşsizlik Sigorta Primleri gibi her türlü yasal hakları, aldıkları maaş üzerinden ödenmekte ve bu her ay sonunda kendilerine verilen bordro ile belgelenmektedir.

Personel ulaşımı, değişik güzergâhlara konulan servisler ve servis kullanmayan personelin mavi kart bedeli tutarınca yol parası ödenerek sağlanır. Yemek hizmeti ise anlaşmalı firma tarafından Metro İstanbul’un Genel Müdürlük Tesisleri içerisindeki yemekhanede üretilmekte ve verilmektedir. Yemekhane hizmetinden faydalanamayan vardiyalı personel için ise yemek bedeli karşılığı tutar, nakdi olarak ücretlerine yansıtılmaktadır.

Metro İstanbul’da, çalışan memnuniyetini ve personel motivasyonunu artırmak ve çalışanlar arasında birlik ve beraberlik duygularının gelişmesini sağlamak amacı ile çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenlenmektedir.

Eğitim               

Metro İstanbul’da işe başlayan personele yönelik oryantasyon eğitimi verilmektedir. Bu eğitimin amacı, kuruma yeni katılan çalışanları şirketin tarihi, yapısı, organizasyonu, iş yapma usulleri ve çalışma düzeni hakkında bilgilendirmek ve onları diğer çalışanlarla tanıştırarak işe uyum sürecinin verimli şekilde yönlendirilmesini sağlamaktır.

Metro İstanbul mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile de çalışanlarının gelişim süreçlerini yönlendirmeyi, bilgi ve becerilerini artırmayı ve kurumsal hedeflere katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ayrıca; yeni kurulacak veya hizmet kalitesini ve verimliliği artırmak isteyen raylı sistem işletmeleri için, işletme ve bakım süreçlerinin her aşamasını kapsayabilecek eğitim hizmetleri sunmaktadır. Güçlü eğitmen kadrosu, tesis ettiği teknolojik eğitim araçları ve diğer özel imkânlar ile eğitim hizmetlerini sürdüren Metro İstanbul, aşağıdaki konularda eğitim hizmeti vermektedir.

  • İşletme Yönetimi
  • İşletme
  • Tren Sürücüsü
  • Araç ve Tesis Bakım