Metro İstanbul
Metro İstanbul

Koronavirüs Tedbirleri

Koronavirüs Tedbirleri

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını sürecinde yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlığı için henüz ülkemizde vaka açıklanmamışken tedbirler almaya başlayarak konuya karşı hassasiyetimizi ortaya koymuş bulunmaktayız. Salgının ilk günlerinden itibaren tüm tedbirler sıkı şekilde uygulandığı gibi gerekli yerlerde düzeltme ve geliştirmeler de süratli şekilde hayata geçirilmiştir.

Mart 2020 Öncesi Tedbirlerimiz

Yurt içi ve yurt dışı işletmeciler, ulaşım otoriteleri ve organizasyonlar takip edilerek ve irtibatlar kurularak dünya çapında yapılan düzenleme ve çalışmalar incelemeye alındı. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili devlet kurumlarının açıklamaları ile birlikte Metro İstanbul İşyeri Sağlık Kurulu tarafından ele alınarak salgının ülkemizde görülmesi halinde alınacak önlemler masaya yatırıldı, eylem planları güncellendi ve ön tedbirler çerçevesinde çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda araç içleri ve istasyonlarda uzun süre etkili gümüş iyon dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Hazırlanan eylem planı TÜRSİD (Türkiye Raylı Sistem İşletmecileri Derneği), UITP ve Nova&Comet gibi uluslararası toplu taşımacılık grupları ile de paylaşıldı.

Yolcularımız İçin Mevcut Tedbirlerimiz

Salgın öncesi dönemde her gün 2 milyondan fazla yolcu taşıyan Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistemler işletmecisi olarak, yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak, salgının yayılmasının önüne geçilmesine katkıda bulunabilmek adına pek çok önlem hayata geçirildi.

Öncelikle tüm araçlarımızın iç alanları ile istasyonlarımızda bulunan turnike, biletmatik, asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant, sabit merdiven trabzanları ve oturma alanları dahil olmak üzere, yolcu ve çalışanlarımızın temas ettiği her türlü ekipman ve yüzey dezenfektan maddeler ile periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca istasyon ve araçlarımızın ilgili alanlarına el dezenfektanı kutuları yerleştirilmiş, yolcu bilgilendirmeleri yapılmış ve kullanımına sunulmuştur.

Yolcularımızın üzerindeki psikolojik baskının azaltılabilmesi ve doğru bilgilendirilebilmeleri amacıyla dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları ile ilgili film ve görseller hazırlandı. Bu çalışmalar araçlarımız ve istasyonlarımızda yer alan dijital ekranlar ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı/paylaşılmaktadır.

Yolcu sayılarındaki düşüşlere rağmen, İBB kararları uyarınca seferlerin yolcularımızı mağdur etmeyecek şekilde devam ettirilmesi kararı alındı. Kritik İstasyonlarımızda termal kameralar ile yolcular izlenmekte, yüksek ateş tespit edilenler yolculu alanlara alınmamakta ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığınca alınan Covid-19 mücadele önlemleri kapsamında toplu taşıma kullanan yolculara maske kullanma zorunluluğu getirilmesi sonrası yolcularımız konuyla ilgili sürekli bilgilendirilmekte ve takipleri yapılmaktadır. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı uyarınca, toplu taşıma araçları ve istasyonlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması için oturma ve bekleme alanları ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler ile oturma ve bekleme alanları sosyal mesafeyi koruyacak şekilde işaretlenmiş, istasyonlar ve araç içlerinde duyurular asılmış ve anonslar ile yolcular bilgilendirilmektedir.  

 

Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları çerçevesinde tarife düzenlemelerinde hızlı ve etkili kararlar alınarak değişiklikler hızlı bir şekilde sahaya uygulandı/uygulanmaktadır. 4 Haziran 2020 tarihinde ise İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan normalleşme kararları uyarınca raylı sistem araçlarında koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin (AW4 standardında) %50’si kadar yolcu alınacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Çalışanlarımız İçin Mevcut Tedbirlerimiz

Tren kabinlerimizde, tren sürücülerimizin temas yüzeyler ve yerleşkelerdeki kullanım alanları dezenfektan ile dezenfekte edilmekte, ayrıca tren sürücülerimizin kullanımı için el dezenfektanları satın alınarak sahaya plan dahilinde dağıtılmaktadır. Ayrıca tüm yerleşke girişlerine ve binalarımızın ilgili alanlarına el dezenfektanı kutuları yerleştirilerek kullanıma sunulmuştur. Enfekte kişiler ile olası temas risklerinin minimize edilmesi için kumanda merkezleri ve dinlenme alanlarına girişler sınırlandırıldı. Tren sürücüsü ve istasyon görevlilerinin aynı vardiyada çalışmaları sağlanarak, vardiyaların birbirine teması engellendi.

Yerleşke girişlerinde temassız cihazlar ile ateş ölçümlerine ve HES Kodu ile kontrollü girişlere başlandı. Kronik sağlık sorunu olan, engelli, gebe ve 60 yaş üzeri çalışanlarımız için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince idari izin uygulaması yapıldı. Ofis çalışanlarımız için Uzaktan Çalışma ve Dönüşümlü Çalışma sistemleri ile mümkün olduğunca az çalışanın dışarı çıkması sağlanarak #evdekal uygulamasına destek verildi. Yeme içme alanlarımızdaki oturma düzenleri değiştirildi, bulaş riski önlemek adına kapalı paket uygulamasına geçildi.

Yurt dışına seyahat etmiş olan çalışanlar tespit edilip Sağlık Bakanlığı Eylem Planı kapsamında takipleri yapıldı. Şirket içinde veya dışında rahatsızlanan çalışanlar ile ilgili vaka takip formu hazırlandı, anlık takipler yapılmaya başlandı. Tedarikçiler ile telefon ve e-posta yoluyla iletişimin kurulması, ziyaretçi girişlerinin ve firma ziyaretlerinin asgari seviyede tutulması için çalışanlar ve firmalar bilgilendirildi. Şirket içi ya da dışı fark etmeksizin tüm toplantı ve görüşmelerin online yapılması kararı alındı. İSG Kurulunda “koronavirüs” gündemiyle usul ve esaslarda değişiklikler yapılarak Acil Durum Eylem çalışanlar ile paylaşıldı/paylaşılmaktadır.

Covid+ ya da temaslı çalışanların izolasyon sonrası işe başlama süreçleri ile ilgili olarak İSG Kurulu tarafından prosedür yayınlanarak İş Yeri Hekimi onayı alınması süreci başlatıldı. Ayrıca izolasyon sonrası negatif test sonucu için çalışanlarımız için özel sağlık kuruluşları ile anlaşmalar yapılarak testleri ücretsiz yaptırmaları imkanı sağlandı.

Yerleşke ve tesislerimizdeki tüm kapalı alanlar için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uygun olarak metrekare hesaplamaları yapıldı ve her alan için aynı anda bulunabilecek kişi sayısı belirlendi. Bu alanların girişlerine ve iç alanlara kişi sayıları yazılı uyarılar ile asılarak bilgilendirmeler yapıldı. Tüm bu yapılan çalışmalar sonrasında alınan geri bildirimler, yolculardan gelen yansımalar, İBB ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve uyarılar değerlendirilerek bir sonraki faz için eylem planları oluşturuldu.