Metro İstanbul
Metro İstanbul
  • Yayın Tarihi
    20.01.2023
  • Paylaş

2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Yönetim Kurulumuzun  13.01.2023 tarih 2023/08 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.02.2023 Salı günü Saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Ticaret Sicil Gazete İlanı

GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10. Bağımsız Denetçi seçimi,
11. TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.  

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Tüm Haberler
Öğrenciler İstanbul’un Metro ve Tramvaylarında 131.095.249 Kez Yolculuk Yaptı
Öğrenciler İstanbul’un Metro ve Tramvaylarında 131.095.249 Kez Yolculuk Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında yolcularının yüzde 42,32’sinin ...

devamı