Metro İstanbul
Metro İstanbul

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Metro İstanbul, gerçekleştirdiği faaliyetlerin sosyal, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkileri olduğunun farkındadır ve hizmet sunarken şehrin maddi ve manevi dokusuna özen gösterir, şehrin sakinlerinin değerlerini ve beklentilerini dikkate alır. Yeni hatlar tasarlarken, şehrin ulaşım ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek güzergahları seçmeye, araç seçiminde ya da tasarımında konfor ve kalite beklentilerini karşılamaya özen gösterir. Görsel kirlilik yaratmayacak şekilde katener direkleri olmadan hizmet verebilecek şekilde tasarlanan T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı bu hassasiyetin canlı örneğidir. Metro İstanbul, kamuya hizmet bilinciyle, metronun çevreci yönünü ön plana çıkararak, daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmek ve toplumu da bu yönde bilinçlendirmek adına farkındalık çalışmaları yürütür. Gürültü ve görsel kirliliğin önüne geçmek adına, gelen geri bildirimleri inceler ve gerekli aksiyonları hassasiyetle devreye alır.

Metro İstanbul, İstanbul’u geleceğe taşımak hedefi doğrultusunda teknolojik gelişmeleri, uluslararası uygulamaları ve sektörel gelişmeleri yakından takip eder ve gerekli aksiyonları alır. Şehri geleceğe taşırken, gelecek nesillerin, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kaynakları verimli ve yerinde kullanarak, gelecek nesillerin mevcut ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli şartları da oluşturmak için çalışır. Bu sebeple Metro İstanbul, bugünün paydaşlarının yaşam konforundan ödün vermeden, gelecek kuşakların da gelecekte yararlanabileceği, sağlıklı ve mutlu yaşayabileceği bir şehir inşa etmek için elindeki tüm olanakları kullanmaktadır.

Metro İstanbul, paydaşlarının gelişiminin Metro İstanbul’un da gelişimini sağlayacağının farkında olarak, yenilikçi ve sürekli gelişimi hedefleyen amaçları doğrultusunda paydaşlarının beklentilerini dikkate alır. Etik ve sürdürülebilir bir tedarik sürecine sahip olabilmek için verimliliğin, yaratıcılığın ve katılımın artırılmasını teşvik eder.

Metro İstanbul, sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanları yaratır, sorumlu ve etkin sürdürülebilirlik yaklaşımı ile tüm bu alanlardaki etkilerini en doğru şekilde yönetmeyi hedefler. Metro İstanbul, “İstanbul’da en çok tercih edilen taşıt olmak” vizyonu ile çevreye duyarlı bir şekilde hareket eder, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde topluma faydayı esas alır ve paydaşlarının beklentilerini dikkate alır. Metro İstanbul, varlığını devam ettirebilmek ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli aksiyonları alırken çalışanlarının ve tedarikçilerinin de kademeli ve istikrarlı bir şekilde gelişimini ilke edinir.

Teknolojik ilerleme ile birlikte sürekli dönüşen bir sektörde faaliyet gösteren Metro İstanbul, EFQM Yönetim Modelini benimseyerek, entegre iş ve sürdürülebilirlik hedeflerini ortaya koymuştur. Sürdürülebilirlik önceliklerini “Katılımcı ve Kapsayıcı”, “Çözümcü ve Çevik”, “Yenilikçi ve Girişimci”, “Uzman ve Liyakatli” olarak tanımladığı ilkeleri doğrultusunda yöneten Metro İstanbul, sürdürülebilirlik alanlarındaki riskleri fırsata dönüştürür.

Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Metro İstanbul’un stratejisini oluştururken referans olarak kullandığı kaynaklardan biridir. Metro İstanbul, etik değerleri ön planda tutarak; sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda 5 yıllık stratejik planını hazırlamış, tüm faaliyet ve projelerini bu çerçevede oluşturmuştur.