Metro İstanbul
Metro İstanbul

Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet Eşitliği

Metro İstanbul, cinsiyet eşitliğinin önemli bir savunucusu olarak kadın istihdamına önem vermektedir. Tüm dünyada erkek egemen bir sektör olan raylı sistem işletmeciliğini, bu hüviyetinden çıkarmayı hedefleyen Metro İstanbul, kadın istihdam oranını bir sene içinde %8’den %10’a yükseltmiştir. İstihdamda kadın ve erkek oranını ilerleyen dönemde Avrupa ortalaması olan %21’e çıkartmayı ve sonrasında kademe kademe artırarak eşitlemeyi, yani %50’ye ulaştırmayı hedefleyen Metro İstanbul, bu doğrultuda 2021 yılı içinde bir ilke imza atmış ve 33 yıllık şirket tarihinde ilk defa kadın istasyon amiri istihdam etmiştir. Yine geçtiğimiz son iki yılda;

  • Kadın tren sürücülerinin sayısı 8'den 120'ye çıkartılmıştır.
  • Kadın tren sürücüleri tramvay hatlarında görevlendirilmiştir.
  • İlk kadın İstasyon Amirlerini Nisan 2021 tarihinde göreve getirmiştir.

Metro İstanbul, istihdam ettiği kadın personelin sosyal ve kültürel hayata katılımlarını fotoğraf sergileri, röportajlar ve benzer etkinliklerle artırarak toplumsal farkındalık yaratmış ve kadınların iş hayatına ve sosyal hayata katılımlarını teşvik etmiş, ilham kaynağı olmuştur.