İşletme Performans Karnesi

Aylık olarak yayınlanmakta olan “İşletme Performans Karnesi” ile Metro İstanbul’un hat bazlı işletme, ekipman ve hizmet performansları görüntülenebilmektedir. Karne içerisinde Metro İstanbul’un dünyanın pek çok raylı sistem işletmecisinin üyesi olduğu Nova&Comet Benchmark grubu kıyaslamaları ve EN13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Standartları çerçevesinde yaptığı denetimler ile elde ettiği sonuçlar yer almaktadır. Bu dokümanlar Metro İstanbul’un şeffaflık, sorgulanabilirlik ve hesap verilebilirlik prensipleri çerçevesinde halka açık olarak yayınlanmaktadır.