Yolculuk Kuralları

Yolculuk Kuralları

Yolcularımızdan Beklentilerimiz

Yolcu Hakları Bildirgesi’nde belirlenen kalite ve standartlarda toplu taşımacılık hizmeti sunmayı hedefleyen Metro İstanbul, bu hedefine ulaşabilmek için kent içi raylı sistemleri kullanan yolcularından aşağıdaki uyarıları dikkate almasını bekler.

 • 6 yaşından küçük çocuklar ile ücretsiz geçiş hakkı kanunla belirlenmiş yolcular dışında, tüm yolcular ücrete tabidir. Yolcular seyahatleri sırasında elektronik bilet veya kart kullanmalı, gerekli durumlarda seyahat kartlarını görevlilere göstermelidir. Şahsi kullanıma özel kartların (mavi kart, indirimli, ücretsiz, öğrenci vb.) 3. kişiler tarafından kullanılması durumunda, görevlilerin karta el koyma yetkisi olduğu unutulmamalıdır.
 • İstasyon ve araçların temiz tutulmasına özen gösterilmelidir.
 • 4207 sayılı kanun uyarınca toplu taşıma araçlarında, istasyonlar ve bunlara ait bekleme alanlarında tütün, tütün mamulleri ve tütün taklidi yapan cihazlar kullanılmamalıdır.
 • Görevlilere ve diğer yolculara sorumlu ve saygılı şekilde davranılması, yüksek sesle konuşulmaması, müzik çalarların diğer yolcuları rahatsız edici şekilde yüksek sesle dinlenmemesi gerekir.
 • İstasyon alanları ve araçlar içerisinde canlı müzik çalınması/yapılması izne tabidir.
 • İstasyon ve araçlarda ticari ve eğitim amaçlı fotoğraf çekimi izne tabidir.
 • Toplu taşıma araçlarına yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerle binilmemelidir.
 • İstasyon ve araçlarda meydana gelebilecek hasar veya acil temizlik ihtiyacı, sürücüye veya görevliye bildirilmelidir.
 • Toplu taşıma araçlarına, 30 kg'dan fazla veya 120x50x60 cm'den büyük yükle binilmemelidir.
 • İstasyon ve duraklarda karşılaşılabilecek acil durumlarda (şüpheli paket, acil sağlık sorunu, ray hattına düşme vb.), en yakın görevliye bilgi verilmelidir. Bu gibi durumlarda istasyon ve araçlarda bulunan diafonlar kullanılabilir ya da güvenlik görevlisi ve istasyon amirliklerine başvurulabilir.
 • İstasyon ve trende karşılaşılabilecek acil durumlarda (yangın, şüpheli paket, ray hattına düşme, sağlık sorunları, sabotaj, taciz, saldırı vb.), en yakın görevliye doğrudan veya diafon yardımıyla ihbarda bulunulması ve panik yapmadan görevlilerce yapılan anons/yönlendirmelere uyulması gerekmektedir.
 • İstasyon ve trende karşılaşılabilecek acil durumlarda, araç içerisinde veya istasyonlarda bulunan acil durum müdahale ekipmanları (yangın söndürme tüpü, tren acil durdurma butonu, yangın ihbar butonu) kullanılmalıdır. 
 • Raylı sistem istasyonlarına izinsiz girişler yapılmamalı, yolcu girişleri mutlaka belirlenmiş olan kontrol noktalarından yapılmalıdır. “Girilmez” levhası bulunan alanlara girilmesi kesinlikle yasaktır. Peronlarda ve istasyonlarda can güvenliğiniz için sarı çizgiyi geçmeyiniz ve ray hattına inmeyiniz.
 • Yolcularımız katlanabilir bisikletler ile "kılıf ya da çanta içerisinde taşımak şartıyla" işletme saatleri içerisinde, büyük boy katlanmayan bisikletler ile yoğun saatler (07.00-09.00 / 16.00-20.00) dışında bisikletleri için ekstra ücret ödemeden yolculuk edebilirler.
 • İstasyon alanları ve araç içlerinde paten, kaykay ve benzeri araçlar ile yolculuk edilmemelidir.
 • İstasyon ve araçlarda aşağıdaki kriterlere uyan hayvanlar ile yolculuk yapmak mümkündür:
  • Görme engellilere refakat eden kılavuz köpekler,
  • Kafeste taşınmak koşulu ile küçük kafes hayvanları.
  • Herhangi bir şekilde serbest kaldığında diğer yolculara zarar verebilecek yırtıcı, zehirli hayvanlar, sürüngen türleri ve av hayvanı olarak kullanılabilecek kuş türleri bu kapsam dışında kalmaktadır ve sisteme kabul edilmemektedir.
  • Kafese sığmayacak büyüklükteki köpekler ile yolculuk edilememektedir.
 • Bu kurallara uygun şekilde istasyon ve araçlara kabul edilen hayvanlar ile ilgili sorumluluk, refakat eden kişilere aittir. Herhangi bir şekilde kafesinden ya da sahibinin kontrolünden kurtularak emniyet ve güvenlik tedbirlerini tehlikeye sokarak işletmeyi aksatacak her türlü davranıştan bu kişilerin sorumlu tutulacağı unutulmamalıdır.