İhaleler

İhaleler

İhale ve satın alma işlemleri aydınlatma metni için tıklayınız

İhaleyi Düzenleyen Metro İstanbul
İhalenin Konusu M1A Yenikapı-Havalimanı Hafif Metro Hattında toplamda yaklaşık 7500 metre mahalde balastlı hatta ray değişim çalışmaları yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. İhale Kayıt No: 2020/420188
Yapılacağı Yer Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 Esenler / İSTANBUL
Yapılacağı Tarih 30.09.2020 10:00
İhale Usulü Açık İhale (Madde 4734/19)
İhalenin E-kap Linki
Git
Dosyalar

 

İhaleyi Düzenleyen Metro İstanbul
İhalenin Konusu Metro İstanbul San ve Tic. A.Ş.’nin depo ve çalışma alanlarındaki hurda malzemelerin satışı işidir. İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini : İhale dokümanı Satınalma Müdürlüğü, İhale ve Sözleşmeler Şefliğinde görülebilir ve 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. (İhaleye girebilmek için dokümanın alınması gereklidir.) İhale, ‘’kapalı zarfla” teklif alma ve ihaleye katılan tüm isteklilerden ikinci teklifi alma usulü ile yapılacaktır. Satışı yapılacak hurda ve atık malzemeler aşağıda belirtilmiştir. İsteklinin Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Belgesi, bağlı bulunduğu valilik tarafından düzenlenmiş olmalıdır. Teklifler muhammen bedel üzerinden değerlendirilecek olup her bir kalem bazında kısmi teklif verilmesine uygundur. Yüklenici teklif vereceği kısım için yazılı olarak teklif vermek zorundadır.
Yapılacağı Yer Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 Esenler / İSTANBUL
Yapılacağı Tarih 02.10.2020 10:00
İhale Usulü Açık Teklif Satış
Dosyalar

 

İhaleyi Düzenleyen Metro İstanbul
İhalenin Konusu Yaklaşık 2000m hat revizyonu ve 3100 m. Ray değişim çalışmaları yapılmasıdır. İş kalemlerinin miktarları için ihale dokümanını inceleyiniz. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. İhale Kayıt No: 2020/64282
Yapılacağı Yer Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 Esenler / İSTANBUL
Yapılacağı Tarih 16.10.2020 10:00
İhale Usulü Açık İhale (Madde 4734/19)
İhalenin E-kap Linki
Git
Dosyalar