Metro İstanbul
Metro İstanbul

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Metro İstanbul’u hedeflerine ulaştıran ve başarıya taşıyan en büyük etken, sahip olduğu nitelikli insan kaynağıdır. Yolcu memnuniyetini en üst seviyeye taşımak, faaliyet sahasında liderliğini sürdürmek ve geliştirmek; Metro İstanbul’un insan kaynakları yaklaşımının ana unsurlarını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda İnsan Kaynakları Politikalarımız olarak;
Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için merkezinde temel değerlerimiz yer alacak şekilde ve stratejik hedeflerimiz çerçevesinde sistemler planlar ve uygulamaya alırız. 

 

 

İşe Alım Politikamız
İşe alımlarımızı bütçemiz doğrultusunda onaylanan norm kadrolar dâhilinde gerçekleştiririz. 
Yeni işe alımlarda; derin bilgi birikimine sahip, tecrübeli ve nitelikli işgücümüzü daha üst seviyelere taşıyabilecek; potansiyeli olan adayların sürece dâhil edilmesine büyük önem veririz. Sürecin yönetiminde adil, güvenilir, şeffaf, etik, saygılı ve güler yüzlü olmak, ayrımcılıktan uzak bir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine bağlı kalmak en çok önem verdiğimiz hususlardır. 
Topluma Fayda ve Sürekli Gelişim Stratejimizin de bir parçası olarak; özellikle Raylı Sistemler eğitimi veren üniversite ve meslek lisesi öğrencilerini geleceğin çalışanları olarak istihdama kazandırmak ve öncesinde geliştirmek için Proje Yarışmaları, İşbaşı Eğitimleri ve Staj Programları gibi çalışmalar geliştiririz.
İş/staj başvurularını kariyer.ibb.istanbul aracılığıyla alırız.

Kariyer Yönetimi Politikamız
Sürekli Gelişim Kültürümüzün bir parçası olarak çalışanlarımızın kendi kişisel ve kariyer gelişimlerini desteklemek ve kadro ihtiyaçlarımızı ağırlıklı olarak kurum içinden karşılamak, bu amaç ile çalışanlarımızı farklı kariyer yolları için yetiştirmek ve teşvik etmek Kariyer Yönetimi Politikamızın odağını oluşturur.
Bu bağlamda; 

  • Kariyer yol haritaları ve yetenek havuzları oluşturmak,
  • Kariyer gelişimleri için eğitim organizasyonları planlamak,
  • Çalışanlarımızı kurum içerisinde kendi kariyer planlarını yapmalarına teşvik etmek için, 

odağında kurumumuzun hedeflerinin, iş sonuçlarının ve kişisel yetkinliklerinin birlikte ele alındığı etkin ve objektif bir Performans Yönetim sistemi büyük önem arz etmektedir. Performans Yönetim Sistemimizde bireysel tüm sayısal hedeflerin kurum stratejilerimiz ile örtüşmesi ve belirlenen Yetkinliklerin de temel değerlerimiz ile paralel olması esastır. Kariyer Yönetimi Sistemimizi ve Performans Yönetimi Sistemimizi çağın gereklilikleri de dikkate alınarak düzenli olarak gözden geçiririz.

Çalışan Memnuniyeti Politikamız
Kurum içinde en önemli gücümüz olan nitelikli işgücümüzün, çalışan bağlılığı ve memnuniyet derecelerini düzenli olarak takip ederiz.
Her yıl Çalışan Memnuniyet Anketi yapılmakta, anketin sonuçlarını adil ve şeffaf bir şekilde kurum içinde paylaşırız.
Anket sonuçları dikkate alınarak Çalışan Memnuniyeti Odak Grup Çalışmaları organize ederiz.
Odak Grup çalışmaları sonuçlarına göre iyileştirmeye açık alanlarımız ile ilgili olarak aksiyon planları oluşturulur ve Çalışan Memnuniyet Kurulları tarafından aksiyon planlarını takip ederiz.
Kurumumuzun İnsan Kaynakları sistemleri başta olmak üzere oluşturulan tüm sistemlerde Çalışan Memnuniyetini ön planda tutar,  sürdürülebilir bir değer katmayı hedefleriz. 

Ücret Yönetimi ve Yan Haklar Politikamız
Kurumumuzda pozisyon yapısına göre uluslararası standartlarda iş değerlemesi yapılmakta ve bu doğrultuda kademe yapıları belirlenmektedir. 
Ücret yönetimi ve yan hakların takibini söz konusu kademe yapıları dikkate alınarak planlarız.
Ücret artış oranları; genel ekonomik veriler, kurumun imkân ve hedefleri, faaliyet gösterdiği sektörde meydana gelebilecek değişim ve dalgalanmalar ile çalışanların ihtiyaçları ve geçinme endekslerindeki değişimleri göz önünde bulundurarak saptarız.
Çalışanlarımızın bulunduğu iş ailesi ve kademe yapısına göre Giyim Yardımı, Temizlik Yardımı, Ramazan Yardımı, Evlilik Yardımı, Öğrenim Yardımı, Doğum Yardımı, Hastalık Yardımı, Ölüm Yardımı gibi yan hak uygulamalarımızı sosyal hayatta da kendilerine destek olabilmek için yürütürüz.
İstanbul için değer üretmeye tutkulu çalışanlar ve bu kültür ve iklimi destekleyen kurumsal yönetim anlayışına sahip olan çalışanlarımızın başarılarını tanır ve takdir ederiz. Proje teşviki ile getirisi olan öneri ve projeleri değerlendirir ve ödüllendiririz.

Eğitim Politikamız;
Eğitim Politikamızın temelini Metro Akademi oluşturmaktadır. Metro Akademi'de çalışanlarımıza kendilerini en iyi şekilde sürekli olarak geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkânlarını sunarız. Metro Akademi'de hazırlanan eğitim ve gelişim programlarında; çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini zenginleştirmelerine ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına yardımcı oluruz.

“Sektörü Şekillendiren Demiryolu Uzmanları Yetiştirir” söylemimiz ile eğitim politikalarımız geliştirilmekte, Raylı Sistemler Sektöründe ki bilgi birikimimiz, tecrübemiz, yenilikçi ve sürdürülebilir bakış açımız ile sürekli gelişimi destekleyerek, ulusal ve uluslararası platformlarda hizmet standartlarını yükseltmeyi hedeflemekteyiz. 

Eğitim organizasyonlarımız 5 temel kategoride planlanmaktadır. 

  • Oryantasyon Eğitimleri

Oryantasyon Programı ile Metro İstanbul’da işe başlayan tüm çalışanlarımızın şirkete adaptasyon sürecini hızlandırırız. Onboarding Süreci kapsamında üç aya yayılmış bir eğitim programı ile devam ederiz. Çalışanlarımız ilk iş günlerinde Buddyleri ile tanışır, hoş geldin kiti ile karşılaşırız.

  • Mesleki Gelişim Eğitimleri

Mühendislik Gelişim Programları gibi teknik bilgi ve birikimimizi gelecek kuşaklara taşıyacak, çalışanların kariyer yollarında ilerlemeleri için Kariyer Yönetim sisteminin bir parçası olan eğitimlerdir. 

  • Kişisel Gelişim Eğitimleri

Çalışanlarımızın kendi potansiyellerini fark etmelerine yardımcı olmak, Yetkinliklerini geliştirmek veya kendini geliştirme teknikleri konusunda yol göstermek için hazırladığımız eğitimlerdir.

  • Zorunlu Eğitimler

İSG, KVKK, Yüksekte Çalışma gibi mevzuat gereği alınması zorunlu olan eğitimlerdir.

  • Sektörel Çözümler

Metro İstanbul olarak yurt içi ve yurt dışında sektör paydaşlarına, ihtiyaçları özelinde eğitim organizasyonları planlanmaktadır. 
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Tüm İnsan Kaynakları Politikalarımızda Katılımcı ve Kapsayıcılık değerimiz çerçevesinde din, dil, ırk gibi farklılıklar kesinlikle gözetilmemekte, toplumsal cinsiyet eşitliği süreçlerimiz doğrultusunda, özellikle erkek istihdamının hâkim olduğu bir sektör olan raylı sistemlerde “Eşitlik Burada” söylemimiz ile kadın istihdamına büyük önem verilmektedir. Etik Hat başvurularımızda toplumsal cinsiyet eşitliği, mobbing ve cinsel taciz konuları titizlikle takip edilmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve uluslararası platformlarda birçok çalışmaya desteğimiz, katkımız ve öncülüğümüz bulunmaktadır.
Aile içi şiddete maruz kalan tüm çalışanlarımız ile birlikte  “Aile İçi Şiddetle Mücadele Yaklaşımımız” doğrultusunda mücadele ederiz. Şiddete maruz kalan bütün çalışanlarımızın maddi & manevi tüm süreçlerinde destekçisi oluruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışmalarımız kapsamında oluşturulan TCE Eşitlik Komitesi ve Değişim Öncüleri Grubunun Çalışmasa Esaslarına buradan ulaşabilirsiniz…