Metro İstanbul
Metro İstanbul
  • Yayın Tarihi
    16.09.2022
  • Paylaş

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı !

Yönetim Kurulumuzun  14.09.2022 tarih 2022/118 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23.09.2022 Cuma günü Saat 12:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
  
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
     

GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-.TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi, 
4- Dilek, temenniler ve kapanış.  
 

Tüm Haberler
Metro İstanbul Yaz Okulu İlk Mezunlarını Verdi !
Metro İstanbul Yaz Okulu İlk Mezunlarını Verdi !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, bu yaz kapılarını İstanbullu çocuklara ve ebeveynlerine açtı. Şirketin, ...

devamı