Metro İstanbul
Metro İstanbul
  • Yayın Tarihi
    19.01.2024
  • Paylaş

Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Yönetim Kurulumuzun 11.01.2024 tarih 2024/07 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.02.2024 Salı günü saat 09.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.


Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim kurulu tarafında hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi, 
10- Bağımsız Denetçi seçimi,
11- TTK m. 395 ve m 396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

Tüm Haberler
Geleceğin Raylı Sistem Profesyonelleri Metro İstanbul Akademi’de yetişecek
Geleceğin Raylı Sistem Profesyonelleri Metro İstanbul Akademi’de yetişecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un, raylı sistemler sektörünün nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılamak ...

devamı